25 Nisan 2011 Pazartesi

Bikaç...

"Bir gün köprüde yürüyordum ve köprünün kenarında kendisini aşağı atmak üzere olan bir adam gördüm. Yanına gidip bağırdım: "Dur! Yapma! "Neden yapmayayım?" dedi "Çünkü yaşanacak çok şey var". "Mesela ne?" dedi. "Peki, sen ateist misin yoksa inançlı mısın?" "İnançlıyım" dedi. "Ben de" dedim. "Hristiyan mısın, Müslüman mısın, Musevi misin, Budist misin, Hindu musun?" "Hristiyanım" dedi. "Ben de" dedim. "Katolik misin Protestan mısın?" "Protestanım dedi. "Ben de" dedim. "Anglikan mısın, Baptist misin?" "Baptistim" dedi. "Woow ben de" dedim. "Tanrının Baptist Kilisesine mi yoksa Efendimizin Baptist Kilisesine mi üyesin?" "Tanrının Baptist Kilisesine üyeyim" dedi. "Ben de" dedim. "Orijinal Tanrının Baptist Kilisesine mi yoksa Reformcu Tanrının Baptist Kilisesine mi üyesin?". "Reformcu TanrınınBaptist Kilisesine üyeyim" dedi. "Ben de" dedim. "Reformcu Baptist Kilisesi, 1879 Reformuna mı yoksa Reformcu Baptist Kilisesi, 1915 Reformuna mı üyesin?" "Reformcu Baptist Kilisesi, 1915 Reformuna üyeyim" dedi. "O zaman geber, seni dinsiz kafir" dedim ve onu aşağı ittim!""

Emo Philips

Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. - Platon

Hiç kimse atalarının ahlaki bozukluklarını körce savunanlardan daha çok acıya sebep veremez. - William Faulkner


Evrende en çok bulunan iki şey: Hidrojen ve aptallık. - Harlan Ellison

Merak, hareketli bir aklın kalıcı ve kesin bir özelliklerinden biridir. - Samuel Johnson

Akıl yürütemeyen aptaldır; akıl yürütmeyen bağnazdır; cesaret edemeyen köledir. - Sir William Drummond


Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir: Hayır var sana "kötü" demelerinde. - Ömer Hayyam

Hiç bir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyaya egemen onlar. Onlardan değilsen eğer, sana kâfir derler. Onlara aldırma Hayyam, yoluna devam et. - Ömer Hayyam

Büyük beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır ve küçük beyinler başka insanları tartışır. - George Parry

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. - Platon

Yeterince sık söylenen bir yalan, gerçek olur. - Lenin

Bir insanı zorla susturmak ona bahşedebileceğiniz en büyük onurdur. Onun size karşı olan mükemmelliğini kabul ettiğiniz anlamına gelir. - Joseph Sobran

Tehlikesiz bir fikir, fikir denemeyecek kadar değersizdir. - Oscar Wilde

Ne büyük gelişme kaydetmişiz. Orta Çağda olsak beni yakarlardı. Şimdi kitaplarımı yakarak yetiniyorlar. - Sigmund Freud (Nazilerin kitaplarını yakması üzerine söyledikleri)

İnsanların ahlaksız dediği kitaplar, insanlara kendi ayıplarını gösteren kitaplardır. - Oscar Wilde

Askeri eğitimin amacı insanları sadece savaşa hazırlamak değil, ama savaşın çıkmasını şiddetle arzu ettirmek. - Louis Simpson

Ben oğlumu asker olsun diye yetiştirmedim, benim gururum ve neşem olsun diye onu büyüttüm. Kim başka bir annenin oğlunu öldürmesi için onun omuzuna bir tüfek koymaya cesaret edebilir? – Bir Anne

Yükselmenin en alçakcası, zayıfların sırtına basarak yükselmektir. - LaRochefoucauld

Aynen iki elin parmakları gibi, insanlar da birbirine eşittir. Hiç kimse, kimse üzerinde hak iddia edemez. Siz kardeşsiniz. - Hz. Muhammed

Benim ne ırk önyargım var, ne sınıf önyargım var, ne de din önyargım var. Tek umursadığım, kişinin insan olması ve bu benim için yeterli - Mark Twain

İnsanlar ırk veya renk gibi tesadüfi sebeplerle üstün olmazlar. En iyi kalbi, en iyi beyni olanlar üstündür. Üstün insan yerdekine eğilerek ayakta durur ve onu kaldırarak yükselir. - Robert Ingersoll

Gerçek uygarlık, herkesin diğerine kendisi için istediği her hakkı vermesidir. - Robert Ingersoll

Gerçek insan, başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi suratında duyabilen insandır. - Jose Marti

"Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz... ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boğun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir."

Yılmaz Güney

Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülük "bilginin" eksikliğinden kaynaklanır.-Sokrates

Zorla alabileceğin bir hakkın, sana verilmesine izin verme! - Friedrich Nietzsche

Önce sizi umursamazlar, sonra size gülerler, sonra sizinle kavga ederler, sonra siz kazanırsınız. - Gandhi


12 yaşındayken, babamla ava çıktık ve bir kuşu vurduk. Kuş orada yatıyordu ve o sırada aklıma bir şeyler çarptı. Neden bu sabah uyandığımda benim kadar mutlu olan bu yaratığı öldürmeye eğlence diyoruz?

Üzgünüm... Ama ben imparator olmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Kimseye hükmetmek yada boyun eğdirmek istemiyorum. Elimden gelirse , herkese yardım etmek isterim : yahudi olan,olmayan,zenci veya beyaz... Hepimiz karşımızdakine yardım etmek isteriz. İnsanların yapısı böyledir.Biz birbirimizin mutluluğu için yaşamayı isteriz, kötülüğü için değil. Birbirimizden nefret etmek ve hor görmek istemeyiz. Bu dünyada herkese yetecek yer var. Ve toprak hepimizin ihtiyacını karşılayacak kadar bereketlidir. Yaşam biçimimiz özgürce ve güzel olabilir,ama biz o yolu yitirdik. Açgözlülük insanların ruhunu zehirledi, dünyayı nefret kuşattı, hepimizi kaz adımlarıyla sefaletin ve kanın içine sürekledi. Hızımızı arttırdık ama bunun tutsağı olduk.Bolluk getiren makineleşme bizi yoksul kıldı. Edindiğimiz bilgiler bizi alaycı yaptı ; zekamız ise katı ve acımasız. Çok fazla düşünüyoruz ama çok az hissediyoruz. Makineleşmeden çok insanlığa muhtacız... Zekadan çok iyilik ve anlayışma muhtacız... Bu değerler olmadan hayat korkunç olur, her şeyimizi yitiririz. Uçaklar ve radyo bizleri birbirimize yakınlaştırdı. Bu buluşların var oluş nedeni, doğaları gereğiş, insanın içindeki iyiliği ortaya çıkarmak, evrensel kardeşliği oluşturmak ve hepimizin birleşmesini sağlamktır. Şu anda bile sesim dünyadki milyonlar insana, acı çeken milyonlarca kadın, erkek ve küçük çocuğa, suçsuz insanları hapse atan,işkence eden bir sistemin kurbanlarına ulaşıyor. Beni işitenlere şunu söylmek istiyorum : "Umutsuzluğa kapılmayın." Üstümüze çöken bela,vahşi bir hırsın insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının bir sonucudur.İnsanlardaki bu nefret duygusu geçecek ve diktatörler ölcektir. Ve halktan aldıkları güç, yine halkın eline geçecektir. Son insan ölene kadar özgürlük asla yok olmayacaktır. Askerler !!! Kendinizi bu vahşilere teslim etmeyin.Sizleri hakir gören ve esir eden, hayatlarınızı yönetmeye çalışan, ne yapmanız, ne düşünmeniz, ne hissetmeniz gerektiğini size emredenlere ; sizleri bir hayvan terbiye eder gibi şartlandırıp topun ağzına sürenlere boyun eğmeyin.Bu doğa dışı adamlara boyun eğmeyin, makine kafalı, makine kalpli bu adamlara... Sizler birer makine değilsiniz ! Sizler hayvan değilsiniz! Sizler insansınız ! Kalbiniz insanlık sevgisiyle dolup taşmaktadır! Nefret etmeyin! Yalnızca sevilmeyenler nefret eder... Sevilmyenler ve doğaya aykırı olanlar... Askerler ! Kölelik uğruna savaşmayın! Özgürlük için savaşın! St Luke'un İncil'nin on yedinci bölümünde şunlar yazılıdır : " Cennet insanların içindedir. Tek bir insanın yada bir zümrenin değil, tüm insanların içinde,sizin içinizdedir... Güce siz insalar sahipsiniz. Makineleri yapacak güce, mutluluğu yaratacak güce... Bu hayatı özgür ve güzel kılacak güce sizler sahipsiniz. Bu hayatı olanğanüstü bir maceraya çevirecek olan yine sizlersiniz. Öyleyse, demokrasi adına haydi gücümüzü kullanalım... Haydi birleşelim ! Yeni bir dünya için savaşalım, insanca bir dünya için... Herkese çalışma şansı verecek , gençlere gelecek , yaşlılara güvenlik sağlyacak bir dünya için savaşalım. Zalimler de böyle sözler vererek iktidara geldiler.Ama yalan söylediler! Sözlerini tutmuyorlar. Hiç bir zamanda tutmayacaklar! Diktatörler kendilerini özgürleştirirler ama halkı esarete mahkum ederler... Haydi, şimdi bu sözleri tutmak için savaşalım. Dünyayı özgürleştirmek için savaşalım, ulusal sınırlar olmadan yaşayabilmek için, hırstan nefretten ve hoşgörüsüzlükden kendimizi arındırmak için... Sağduyulu bir dünya için savaşalım. Bilimin ve gelişmenin bütün insanlığa mutluluk getireceği bir dünya için savaşalım. Askerler!!! Demokrasi adına! Birleşelim. 
Charlie Chaplin (Şarlo)

Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafaya kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder.

"Milliyetçilik, sizin doğduğunuz ülkeyi; diğer tüm ülkelerden daha mükkemel olduğunu zannetmenizdir." George Bernard Shaw

Benim uğruna savaşacak bir ülkem yok; benim ülkem dünya, ve dünya vatandaşıyım. - Eugene V. Debs

Bir insanın ülkesini sevmesi takdir edilecek bir şey. Ama sevgi neden sınırda bitmek zorunda? - Pablo Casals

Eğer İsa 20 sene önce öldürülseydi, Katolik çocuklarının boynunda haçlar yerine elektirikli sandalyeler olacaktı. - Lenny Bruce

“Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ‘Çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır.”
John Stuart Mill

“Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.”
John F. Kennedy

Cahil bir toplum,özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz.Sadece seçim yaptığını zanneder.Cahil toplumla seçim yapmak,okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır! Böyle bir seçimle iktidara gelenler,düzenledikleri tiyatro ile halkın egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir!" Nietzsche

Ve son olarak kendine saygı duy ki diğerlerine de duyabilesin, başkalarının onuru ile oynama, sonuçta oyunun sonu geldiğinde "yiyip içen, uyuyan, arada çiftleşen iki ayaklı hayvandan" bir farkın kalmaz... Yüce FSM

"Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim; halka gerçeği anlatmak uğruna ölümü mü göze alayım?" '' Ey aydın cemaat! Lütfen öldürme beni!'' Turan Dursun

Eğer başkalarının bağnaz,kadın düşmanı, nefret içeren fikirleriyle; Miden boşken yarışmaya kalkmazsan çok memnun olurum. Önce yemek ye,sonra da ne BOK yersen ye!" Uçan Spagetti Canavarı

Sen, arkadaşım ! Düzensiz bir düşünce şeklinin kurbanısın. Cesaretle, bilgeliği karıştırıyorsun...

Evet hayat son sözü söyler ama... Benim de cümlelerim var!

"En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun ; her haksızlığı, kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi kaybetmeyin. Bu devrimcinin en önemli özelliğidir." Ernesto Che Guevara

Burada öğretmen yok, öğrenci yok, lider yok, yol gösterici yok, efendi yok, kurtarıcı yok. Kendiniz için öğretmensiniz ve öğrencisiniz ; efendi, yol gösterici, lider sizsiniz. SİZ HER ŞEYSİNİZ ! Ve anlamak , değişimdir! - Jiddu Krishnamurti

Tanrının insanı sınama olayı, senaristin
kendi yazdığı filmin finalinde süpriz beklemesi gibidir.

Şu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar.Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?" - Schopenhauer


Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafaya kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder.

Bir insanın ülkesini sevmesi takdir edilecek bir şey. Ama sevgi neden sınırda bitmek zorunda? - Pablo Casals

Benim uğruna savaşacak bir ülkem yok; benim ülkem dünya, ve dünya vatandaşıyım. - Eugene V. Debs

"Cahil bir toplum,özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz.Sadece seçim yaptığını zanneder.Cahil toplumla seçim yapmak,okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır! Böyle bir seçimle iktidara gelenler,düzenledikleri tiyatro ile halkın egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir!" Friedrich Nietzsche

"Günümüzde,dünyadaki temel sorun ;aptalların kendilerinden son derece emin,akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır." Bertrand Russell

"En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun ; her haksızlığı, kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi kaybetmeyin. Bu devrimcinin en önemli özelliğidir." Ernesto Che Guevara

Din insanın ciddiyetine ve saygınlığına bir hakarettir. Onunla veya onsuz, iyi insanlar iyi işler, kötü insanlar kötü işler yapabilirler. Ama iyi insanlara kötü işler yaptırmak dinin işidir. - Steven Weinberg

Din insanların afyonudur.Sadece uyutur. Karl Marx

Ben Sivas'ta alevileri katleden yobazların, Hırant Dink'i, Abdi İpekçi'yi, Uğur Mumcu'yu katleden bağnazların, 14-15 yaşındaki kızlara tecavüz eden Vakit gazetesi yazarlarının, şu an hala kadınların bir hiç sayıldığı şeriatçı ülkelerin, tacizci, sahtekar, hırsız, ahlaksız, yalaka, yobaz ve bağnaz insanların inandığı allaha inanmıyorum!

"Dinim Müslüman Allahtan Başka Birşeye İnanmam Ama Bir Müslüman Olarak Söylüyorum Düşünceleriniz Çok Mantıklı Yine Bir Müslüman Olarak Söylüyorum Allah Bizi Unuttu ..." Anonim

Oruç biz seni tutmayalım.Senin işin vardır...

Tanrının insanı sınama olayı, senaristin kendi yazdığı filmin finalinde süpriz beklemesi gibidir.

Şeytan; ilk özgür düşünür..

‎"Her şeye gücü yeten Tanrı'nın neden Şeytan'ı yaratmasına ve daha sonra da onunla mücadele etmesine gerek var ki? Bana göre dinler çelişkilerle dolu ve benim mantığıma aykırı." Gene Roddenberry

"Bilinmeyen bir şeyi, bilinenlerle açıklamak mantıksal yordamdır. Bilinen bir şeyi, bilinmeyenlerle açıklamak ise teolojik tuhaflıktır." David Brooks

"Şu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar.Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?" - Schopenhauer


"İnsanların aklına köklü bir devrim fikrini getirmenin,
ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk.

Bu kriz,
aslında bir bilinç krizi.

Öyle bir kriz ki...
Artık daha fazla
eski kuralları, eski şablonları,
eskiden kalma gelenekleri kabul edemez.

Hele, dünyanın bugünkü haline bakınca,
bunca sefalet, çatışma,
yıkıcı zulüm, saldırganlık vb...

İnsanoğlu hala,
eskiden beri bildiğimiz gibi,
hala barbar,
hala şiddet tutkunu,
saldırgan,
açgözlü,
rekabetçi..

ve inşa ettiği toplum da
bu değerler üzerine kurulu.


Bu denli hastalıklı bir topluma iyi entegre olmak,
sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz."

Jiddu Krishnamurti
"Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacak." Sri Chinmoy Ghose

Direnme gücü, dünya “evet” sözcüğünü duymak istediğinde “hayır” diyebilme yetisidir.
Erich Fromm

"Dünyaya gerçek bir dâhi geldiğinde onu şu işaretten tanıyabilirsiniz: Tüm ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir..."

Kandaki yüksek miktarda testosteronun gerizekalılığa yol açıp, besinsiz kalan beyni vucudun geri kalan kısmında disconnect etmesi sonucu tüm akli ve zihinsel gücünü yitirip hayata iki bacak arasından bakan kişilere "penis-beyinli" denir. - Özgür Süperhero ( paganx.com)

Bu benim inancım: Mutluluk tek iyilik; akıl tek meşale; adalet tek ibadet, insanlık tek din, ve sevgi tek rahip. - Robert Ingersoll

Yarattıklarını cezalandıran ve ödüllendiren ya da bizim yaşayacağımız bir irade türüne sahip bir tanrı düşünemiyorum. Bedensel ölümden sonra kişinin yaşamını sürdürdüğüne ne inanırım, ne de inanacağım... - Albert Einstein

Irkımızın en uygar kesiminde din inancının kaybolması, çocukluktan olgunluğa doğru atılan bir adım. - Charles Eliot Norton


İman, gerçeği bilmek istememektir. - Friedrich Nietzsche

İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası? - Friedrich Nietzsche

İman, şüphesiz, şu güne kadar dağları yerinden oynatamadı. Ama hiç dağ olmayan yere dağlar koyabilir. - Friedrich Nietzsche

Tanrı var olamaz çünkü var olsaydı onun ben olmadığıma inanamazdım. - Friedrich Nietzsche

Yaratılışçılar, bir teoriyi, bütün gece sarhoş olduktan sonra hayal ettiğin bir şeymiş zannediyorlar. - Isaac Asimov

Burada tanrı filan göremiyorum. - Yuri Gagarin (Uzaya ilk çıkan insan; yörüngedeyken üsse söylemişti)

Çağlardan beri, bir tarafta aklın ve düşüncenin izinde birkaç cesur insan ve diğer tarafta cahil büyük bir dindar kitle arasında ölümcül bir çatışma devam ediyor. Bu, bilim ve imanın savaşı. Çok az insan mantığa, onura, adalete, özgürlüğe, bilinene ve bu dünyadaki mutluluğa; bir çoğu önyargıya, korkuya, mucizelere, köleliğe, bilinmeyene ve ölümden sonraki sefalete güvendi. Çok az kişi "Düşün", bir çok kişi "Diz çök ve iman et!" dedi. İlk şüphe ilerlemenin beşiği oldu, ve bu ilk şüpheden, insan ilerlemeye başladı. - Robert Ingersoll

Ben bir ateistim, hepsi bu. Ben birbirimize karşı iyi olmaktan, başkalarına yardım etmekten başka bir şeye inanmıyorum. ~ Katharine Hepbur

"Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak." Bob marley

"Bağnazın zihni aynı gözbebeği
gibidir. Üzerine ne kadar ışık düşürürseniz o kadar daralır." Oliver Wendell

"Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir." A.J. Cronin

"Dünyada barışı sağlamak isterseniz; politikacıları öldürün yeter,
halklar anlaşır." G. Bernard Shaw


"Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar 'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya." Kazım Koyuncu


“Eğer bir insan marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. Kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde, her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum. Ben savaşı öylesine tiksinti verici ve aşağılayıcı buluyorum ki, böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi parçalayıp yok ederim daha iyi. Benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.” Albert Einstein

"Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir. " Konfüçyüs

" İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi ? " Albert Einstein

"Ne ırkçılık, ne de din eskisi gibi işlememeye başladı. Dünya'yı tek bir organizma olarak gören yeni bir bilinç gelişti ve bu bilinç fark etti ki, savaş içindeki her organizma kendi kendini yok eder." Carl Sagan

"Halkın tehlikeli tek düşmanı var.
O da hükümetler!" Georges Jacques Danton

"Biz yalnızca çok sıradan bir yıldızın küçük bir gezegeninin üstündeki ileri bir maymun soyuyuz. Fakat biz Evren’i anlayabiliyoruz. Bu bizi özel kılıyor." Stephen Hawking 

Kuşku duymaya ve sorular sormaya başladığınız anda, inanmak güçleşir.


Bir banka soymak, bir banka açmaktan daha büyük
bir suç değildir."
Bertolt Brecht


"Birini suçlamak üzere ileri uzattığın elinin, 3 parmağının seni gösterdiğini unutma ! " Friedrich Nietzsche


"Ama ben imparator olmak istemiyorum. Bu benim
işim değil. Kimseye hükmetmek yada boyun eğdirmek istemiyorum.Elimden
gelirse , herkese yardım etmek isterim : yahudi olan,olmayan,zenci veya
beyaz..." Charlie Chaplin


"Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir." Albert Einstein


İnanmak, düşünmekten kolay. Bu yüzden, düşünenden çok inanan var. - Bruce Calvert

“Köpeğe atılan bir kemik yardımseverlik
değildir. Yardımseverlik, en az köpek kadar aç olduğunda etini onunla
paylaşmaktır.” Jack London

"İnsanlar hızla akan yaşam nehrinin yanında kendilerine küçük bir havuz kazarlar, işte o havuzda kokuşur, o havuzda ölüp giderler" Jiddu Krishnamurti

"Benim ülkem dünyadır ve dinim iyi olanı yapmaktır" Thomas Pain

"Küçükken her gece, bana bir bisiklet vermesi için tanrıya dua ederdim, bir gün tanrının calışma prensibinin böyle olmadığını farkettim. Gidip bir bisiklet çaldım ve tanrıya beni affetmesi için dua etmeye başladım." Al Capone Mazya Lideri

"İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası?" Friedrich Nietzsche

"İnsan tek dine inanan hayvandır. Cennete giden yolu kolaylaştırmak için dünyayı bir cehenneme çevirdi." Mark Twain

"Düşünen her insan ateisttir." Ernest Hewingway 

"Kuzey İrlandalılara ateist olduğum söylendiği zaman dinleyicilerden yaşlı bir kadın ayağa kalkıp sordu: "Tamam, ama inanmadığınız Katoliklerin Tanrısı mı yoksa Protestanların Tanrısı mı?" Quentin Crisp

"Korku beyni felce uğratır. İlerleme cesaretten doğar. Korku inanır, cesaret şüphe eder. Korku yere düşer ve dua eder. Cesaret ayakta durur ve düşünür. Korku kaçar, cesaret ilerler. Korku barbarlıktır, cesaret uygarlık. Korku tanrılara, şeytanlara, ruhlara inanır. Korku dindir. Cesaret bilim." Robert Ingersoll 

"Zayıf zihinleri köleleştiren aşağılık önyargıların yol açtığı bütün korkuları üzerinden at. Mantığı bulunduğu yuvasına sıkıca oturtarak düzelt ve her olay ve düşünce için onun mahkemesine başvur. Tanrının varlığını bile cesurca sorgula; çünkü eğer bir tanrı varsa, akla saygıyı gözü kapalı korkudan daha çoktakdir edecektir." Peter Carr

"Bir şeye sadece duyduğunuz için inanmayın. Bir şeye sadece konuşulduğu veya bir sürü insan tarafından anlatıldığı için inanmayın. Bir şeye dini kitabınızda yazılı olduğu için inanmayın. Bir şeye öğretmenleriniz veya büyükleriniz söyledi diye inanmayın. Geleneklere veya töreler inanmayın çünkü onlar yüzlerce yıldır uygulanır; fakat gözlemlerden ve analizlerden sonra, bir şeyin akla uygun olduğunu, hem bireye hem topluma faydalı olduğunu bulursanız, o zaman onu kabul edin ve onunla yaşayın." Budha

"Ahlaki kesinlik her zaman kültürel geriliğin işaretidir. Kişi ne kadar az uygarsa, tam olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğundan o kadar emindir. İnsanlığın tüm ilerlemesi, ahlaki alanda bile, şu an ki ahlaki değerleri körce savunup, başkalarına zorla uygulatmaya çalışanların değil, bu ahlaki değerlerden şüphe edenlerin eseridir. Gerçekten uygar bir insan, sadece bu alanda değil, her alanda her zaman şüpheci ve hoşgörülüdür. Onun kültürü “tam emin değilim” cümlesine dayanır." Henry Mencken

"Eğer bir tanrı varsa; beni sadece kendisine, peygamberlerine, kitaplarına ve mucizelerine inanmadığım için öldükten sonra sonsuza kadar yakacak ise, bu o tanrının ulu, üstün bir varlık olduğunun kanıtı değil, birnevi ilkokul bebesi kıvamında sınıf başkanı kompleksleri ile bezenmiş sorunlu bir çocuk olduğunun kanıtıdır."

''Çocukların inandığı hayal ürünü hikayelere biz, masal diyoruz.. Hayal ürünü hikayelere büyükler inandığı zaman ise, bunun ismi din oluyor''

"Eğer "A" yasalarla kendi ahlaki değerlerini "B'ye" zorla uygulatmaya kalkıyorsa, "A" büyük ihtimal şerefsizin tekidir." Henry Mencken

“Bir ateistin tanrının olmadığına ilişkin bir kanıt aramasına gerek yoktur. Yalnızca tanrının olup olmadığı sorusunun kurtadamın olup olmadığı sorusu ile hemen hemen aynı seviyede olduğuna inanmaktır.” John McCarthy

“Din benim saygı duyduğum herşeye esastan akrşı çıkıyor - cesaret, açık görüşlülük, dürüstlük, adalet, ve hepsinden fazla, gerçeklere olan bağlılığım.” H.L. Mencken

“Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur.” Voltaire

“Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur.” Christopher Hitchens

“Herşeye gücü yeten Tanrı’nın neden Şeytan’ı yaratmasına ve daha sonra da onunla mücadele edilmesine gerek var ki? Bana göre dinler çelişkilerle dolu ve benim mantığıma aykırı.” Gene Roddenberry

"Tanrı yoktur. O, insanların yanlızlığıdır" Jean-Paul Sartre

"Zayıf zihinleri köleleştiren aşağılık önyargıların yol açtığı bütün korkuları üzerinden at. Mantığı bulunduğu yuvasına sıkıca oturtarak düzelt ve her olay ve düşünce için onun mahkemesine başvur. Tanrının varlığını bile cesurca sorgula; çünkü eğer bir tanrı varsa, akla saygıyı gözü kapalı korkudan daha çoktakdir edecektir." Peter Carr

"Bence temelde ikimiz de dinsiziz. Sadece ben, senden bir tane fazla dini daha reddediyorum. Sen diğer tüm olası dinleri neden reddettiğini anladığın zaman, benim de neden senin dinini reddettiğimi anlarsın." Stephen F. Roberts

“Bedenden bağımsız bir ruh fikri anlamsız ve boştur.” Albert Einstein

“Böyle bir tanrı varken, şeytana ne gerek var?” Robert M. Price

“Benim inanmadığım bir dine inananları kafir saymanın rahatlığı beni de kendi dinimi sorgulamaya götürdü.” Mark Twain

“Olmayan birşeyle, görünmez birşey arasında çok az fark vardır.” Delos B. McKown

“Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır.” Seneca

“İncil öyle dediği için yüzyıllarca cadı avcılığı yapıldı. Ölen cadıların kanlarıyla hıristiyan dünyası temizlendi, kilise de bunu teşvik etti. Daha sonra birden bire cadı diye birşeyin hiç varolmadığı ve varolamayacağı anlaşıldı. İnsan bu duruma gülse mi ağlasa mı bilemiyor.” Mark Twain

“İncilin etkisi okuyan kişinin cahilliği ile doğru orantılıdır.” Robert G. Ingersoll

"İnsan Tanrı'ya inanmayınca; hiç bir şeye inanmadığını göstermez; herşeye inandığını gösterir." Umberto Eco

"Din zehirdir." Mao Zedong

"Hiç bir zaman gerçek bir Tanrı'dan nefret etmedim, ama Tanrı'nın insanlarından nefret ettim." Marilyn Manson

"Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz." Arthur Schopenhauer

"Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak." Arthur Schopenhauer

"Ben polyateistim. İnanmadığım bir sürü tanrı var." Dan Fouts

"İnsanlar gökte bir diktatöre taparken dünyada çok az özgürlük olabilir." Robert Ingersoll

"Ey Aptal insan! Daha bir solucan bile yapamayan ama Tanrıları düzinelerce yapan!" Michel Montaigne

"En kanlı, en vahşi savaşlar dini nefrete dayanarak yapıldı. Ki bunda benim için bir sorun yok. Ne zaman bir grup kutsal insan dışarı çıkıp birbirini öldürmek istese, ben mutlu bir adam olurum." George Carlin

"Tanrının sevgisinden en çok bahsedenler, tarih boyunca insan özgürlüğüne ve mutluluğuna en derin nefreti gösterdi." E. Haldeman-Julius

"İnsan, inanma istekliliğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı." Henry Mencken

"Büyük Angelo'nun, bir kiliseyi dekore ederken, terlik giymiş birkaç melek çizdiği söylenir. Bir kardinal, resme bakıp sanatçıya sormuş: "Kim şu güne kadar terlikli melek görmüş?" Angelo, başka bir soruyla cevap vermiş: "Kim şu güne kadar çıplak ayaklı melek görmüş?" Robert Ingersoll

"Dünyada şu an Adem ve Havva hikayesine inanan zeki bir erkek veya kadın kaldı mı? Eğer ona inanan birini bulursanız kafasına hafifçe vurarak tıklatın ve bir yankı duyacaksınız. Kiralık boş bir oda var." Robert Ingersoll

"AIDS, deli dana, ve bunun gibi bir çok hastalık hakkında kıyamet habercisi yorumları yapmak modaya çok uygun. Ama diyebiliriz ki iman, çiçek virüsüyle kıyaslanabilecek kadar, dünyanın en büyük şeytanlarından biri ama yok edilmesi daha zor." Richard Dawkins

"Bütün dinlerin virüslerin salgınına çok benzer bir akıl hastalığı olduğunu düşünüyorum. Din mükemmel bir kültürel yapı. Ama bu onu gerçek yapmıyor ve beni gerçek ilgilendiriyor. Çiçek virüsü mükemmel bir virüs. İşini çok güzel yapıyor. Ama bu onun iyi olduğu, ve yok olmasını istemediğim anlamına gelmiyor." Richard Dawkins

"Din adamları ne yapar? Ortalıktaki beyinsizleri hayali bir cehennemden kurtarabileceğine inandırarak hayatını kazanır. Bu romatizma için yılan-yağı satan bir satıcının yaptığı işten neredeyse farksız bir iş." Henry Mencken

"Tanrı’yı yahudilerin öldürdüğüne inansam, yahudilere tapınırdım." Bill Hicks

"Eğer bir tanrının var olduğu ortaya çıkarsa, onun kötü niyetli olduğunu sanmıyorum. Ama işin kötüsü epey beceriksiz olduğunu söyleyebiliriz." Woody Allen

"Şeytan diye bir şey olmadığını bilmiyor musunuz, o yalnızca Tanrı’nın sarhoş hali." Tom Waits

"Dinler çoğunluğun korkusu ve azınlığın kurnazlığı üzerine kuruludur.” Stendhal

"Biz yalnızca çok sıradan bir yıldızın küçük bir gezegeninin üstündeki ileri bir maymun soyuyuz. Fakat biz Evren’i anlayabiliyoruz. Bu bizi özel kılıyor." Stephen Hawking

"Pek çok insan Pazarları bir saatliğine kilisede oturmaya bile katlanamıyor. Sonsuza dek buna çok benzeyen bir yerde nasıl yaşasınlar?" Mark Twain

"Tanrı mı? Onu biz öldürdük, insanlık bugün şaşkınlık içinde, onun cenaze töreninde bulunuyor. Tanrı artık öldü, hepimiz Tanrı’nın katilleriyiz." Friedrich Nietzsche

"Ruhun ölümsüzlüğüne inanamam… Ben hücrelerin birleşimiyim, tıpkı New York şehrinin bireylerin birleşimi olması gibi. New York cennete gidecek mi?… Hayır; bizi doğa oluşturdu, her şeyi doğa yaptı, dinlerin tanrıları değil." Thomas Edison

"Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir." Carl Sagan

"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız, aptal kalmaya devam edersiniz." Alvan R. Feinstein

"Toplum için tehlikeli olan, inançsızlık değil, inançtır." George Bernard Shaw

"Din kemoterapi gibidir, bir sorunu çözebilir, ama arkasından bir milyon tane daha yaratabilir."

"Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam." Friedrich Nietzsche 

"Tanrılar kötülükleri yeryüzünden kaldırabilir mi veya kaldıracak mı veya istese de kaldırabilir mi; yoksa bunu yapamaz mı, yoksa yapmayacak mı, veya nihayette Tanrılar hem yapabilir ve hem de yapmak istiyorlar mı?.. Eğer Tanrılar yeryüzünden kötülükleri kaldırmak istiyorlar da kaldıramıyorlarsa o zaman onlar her şeye gücü yeten değillerdir. Eğer yapabilirler de, yapmak istemiyorlarsa o zaman onlar iyiliksever değillerdir. Eğer onların kötülüğü kaldırmaya ne güçleri ne de istekleri varsa o zaman onlar ne her şeye gücü yeten, ne de iyilikseverlerdir. Ve son olarak eğer Tanrı'lar kötülüğü kaldırma gücüne sahipseler ve kaldırmayı istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl ortaya çıkmıştır?" Epiküros

"Bilim adamlarının kesinliği yok ama delilleri var. Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var." Ashley Montagu

"Kuzey Afrika'daki zenci bir kadının resmiydi. Korkunç bir kuraklık yaşıyorlardı. Ve ölü bebeğini kucağında tutup olabilecek en üzgün ifadeyle gökyüzüne bakıyordu. Resme baktım ve düşündüm: "Bu kadının tek ihtiyacı olan şey yağmurken merhametli ya da sevgi dolu bir tanrıya inanabilmek mümkün mü?" Charles Templeton 

"Eğer kötülükler yok edilecekse, biz yok etmeliyiz. Eğer köleler serbest bırakılacaksa, bize serbest bırakmalıyız. Eğer yeni gerçekler keşfedilecekse, biz keşfetmeliyiz. Eğer elbisesizler giydirilecekse; açlar doyurulacaksa, adalet yerini bulacaksa; işçilik ödüllendirilecekse; batıl akıldan kovulacaksa; korunmasızlar korunacaksa ve sonunda doğruluk zafer kazanacaksa bunların hepsi insanların eseri olmalı. Geleceğin büyük zaferleri insanlık tarafından kazanılmalı ve sadece insanlık tarafından kazanılmalı." Robert Ingersoll

"Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir." Anatole France 

"Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır; ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir." Arthur Schopenhauer 

"Küçükken her gece, bana bir bisiklet vermesi için tanrıya dua ederdim,
bir gün tanrının calışma prensibinin böyle olmadığını farkettim.
Gidip bir bisiklet çaldım ve tanrıya beni affetmesi için dua etmeye başladım." Al Capone (Ünlü Mazya lideri) 

Insanı evrim degil kapitalizm maymun eder. 

Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanları sevmenizi sağlar. (Malcolm X)

"İçelim çünkü ne nereden geldiğimizi
biliyoruz ne de niçin geldiğimizi; içelim çünkü ne gitme sebebini
biliyoruz ne de ne zaman gideceğimizi." Ömer Hayyam

"Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz ise, sizden nefret ederler." Don Marquis

"Misyonerlerin
Afrika'ya gelmeleriyle ilgili, iyi bilinen bir hikaye vardır. Onların
İncil'i vardı ve bizim, yerlilerin, toprağı vardı. Bize "Hadi dua
edelim" dediler ve boynumuzu eğip gözlerimizi kapadık. Gözlerimizi
açtığımızda, artık İncil bizim, toprak onların olmuştu." Desmond Tutu

Toplumun büyük çoğunluğu kendi cehaletinden ötürü sıkça yanılgı içine düşmektedir, Bu nedenledir ki bir görüşün çoğunluk tarafından benimsenmesi, o görüşün doğru olduğunu göstermez.- Karneades

anrı inancı, bilinmezlikler, ölüm korkusu ve adaletsizliklerden dolayı insanların kendilerini kandırıp avutmalarıdır. İnsanları sömürmenin en kolay yolu ve en etkili silahtır.Gerçekleri kabul etmenin güçlüğünden, sömürü ve haksızlıklarla mücadele etmekten kaçmanın bahanesidir.Tanrı bilinmeyendir, tanrı ...korkudur, tanrı boşluklardadır, boşluklar dolduruldukça tanrıya yer kalmayacaktır.

Fikrimi neden mi değiştirdim, çünkü ben fikirlerimin kölesi değil sahibiyim. İnancımdan neden mi vazgeçtim, çünkü ben inancımın kölesi değil sahibiyim. Çünkü insan bir gelişim süreci içerisindedir. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir!

Sıradan bir insan güçlü olamaz diye bir şey yoktur; bir tek kişi dünyada fark yaratabilir, bütün dünya yanlış bir tek sen doğru olabilirsin, tıpkı Kopernik, Newton, Einstein, Marks ve daha niceleri gibi...sen yoksan çok eksiğiz...


"Anlatacaklarınız, karşınızdakinin anlayabileceği kadardır." Mevlana

"Hangi dine inanacağız? Ya hepsine ya da hiçbirine ki kuşkusuz doğru olan budur." Balle

"Yaşamak.. bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine"
Nazım Hikmet

"Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak, nasıl çıkar karanlılklar aydınlğa?"
Nazım Hikmet

''Başınız kaldırın ve gökyüzüne bakın: Orada
mesajımız yazılı; Başınız tekrar kaldırın ve çevrenize bakın: Toprağa
değin uzanan, üzerinde yürüdüğünüz gökyüzünü göreceksiniz. Topraktan
çok, o gökyüzünün birer parçasıyız. Ve unutmayın, sizi seviyoruz.'' John Lennon


"Bu sadece bir gezinti. Bunu bize anlatmaya çalışaan bütün iyi adamları öldürdük, fark ettiniz mi ? Ve şeytanın fitne tohumları ekmesine izin verdik. Ama önemli değil, çünkü bu sadece bir gezinti ve bunu istediğimiz zaman değiştirebiliriz.Bu sadece seçim meselesi... Şimdi bir seçim yapın "korku" ve "sevgi" arasında." Bill Hicks

kolibant amca (:

Recent Readers Map -- Ziyaretçi Profili

bıdı bıdı

seri katil (3) a.q (2) amorphis (2) aşkkk (2) hastalık düşünce (2) istanbul (2) 29 ekim (1) 56k modem (1) Bilgisayar Atölyesi (1) Dropkick Murphy's (1) I love nuclear (1) Sabahattin Ali (1) The true face of Leonardo Da Vinci (1) adamın damına koyan şarkılar (1) aforizma (1) ahlak (1) albert einstein (1) anarchist cookbook (1) anne (1) ateizm (1) aşk mı? (1) bandista (1) blogger (1) boobies (1) can baba (1) catcher in the rye gönülçelen (1) cehenneme övgü (1) chrome (1) darth vader (1) deizm (1) din (1) direc t (1) direc t hasret (1) drums session (1) durup dururken adamın damına koyan şarkılar (1) elegy (1) emrah (1) evet sanırım (1) evlilik gereksiz mi (1) evlilik yemini (1) fight club (1) fitzgerald (1) gerekli valla (1) gereklidir (1) google (1) google googlizm googlism (1) google wave (1) h4x0r (1) hayat (1) holden caulfield the catcher in the rye gönülçelen (1) how to make a smoke bomb (1) inat (1) infected mushroom (1) kadın (1) kafana takma (1) kuran parmak izleri (1) küçük prens (1) kılıçdaroğlu sünnetsiz (1) lost (1) lost teori (1) mesaj (1) microsoft (1) mor ve ötesi (1) mucize kuran deniz (1) my chemical romance (1) nası yawww (1) nasıl oluo (1) night (1) night in istanbul (1) of of (1) ottoman crime osmanlı (1) photography (1) photoshop cs5 (1) puhahaha (1) pussy (1) rammstein (1) rilke (1) roman (1) sansürcü digiturk (1) satan (1) serçelerin şarkısı (1) shibumi (1) stairway to heaven (1) tanrı (1) tembellik hakkı (1) test (1) the departed (1) tick (1) tomtom (1) turgut uyar (1) tyler durden fight club (1) ville valo natalia avalon summer wine (1) yaz gereksizliği (1) yok be (1) yok yok çekemem (1) yıldırım özçelikyürek (1) zaman (1) çelişkiler (1) öküz (1) Şöhret Kurşunoğlu (1) şarkı ters (1) şıh (1)

Arama yapmaq için...

FriendFeed

Google translate

Lijit Stats Wijit - Recent Readers List

hangisi yıkılmayaydı iyi olurdu?

Blog Archive

İzleyiciler

arşivci bi adamım...

Aramak istiom ulen (: